HowMai|Rất tốt để mua trong và ngoài nước
0

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu

Chào mng quý khách hàng đến vHOWMAI.ASIA

Quy định này được lp ra vi mđích nêu rõ các điều khon, quyền li, nghĩa v và trách nhim ca người s dng khi s dng dch v liên quan đến Internet được cung cp ti trang HOWMAI.ASIA

2. Hướng dẫn sử dụng web

Khi vào web ca chúng tôi, khách hàng phđảm bđủ 18 tui, hoc truy cp dưới s giám sát ca cha m hay người giám h hp pháp. Khách hàng đảm bo có đầđủ hành vi dân s để thc hin các giao dch mua bán hàng hóa theo quy định hin hành ca pháp lut Vit Nam.

Chúng tôi s cp mt tài khon (Account) s dng để khách hàng có th mua sm trên website HOWMAI.ASIA trong khuôn kh Điều khon và Điều kin s dng đã đề ra.

Quý khách hàng s phđăng ký tài khon vi thông tin xác thc về bn thân và phi cp nht nếu có bt k thay đổi nào. Mi người truy cp phi có trách nhim vi mt khu, tài khon và hođộng ca mình trên web. Hơn na, quý khách hàng phi thông báo cho chúng tôi biết khi tài khon b truy cp trái phép. Chúng tôi không chu bt k trách nhim nào, dù trc tiếp hay gián tiếp, đối vi nhng thit hi hoc mt mát gây ra do quý khách không tuân th quy định.

Nghiêm cm s dng bt k phn nào ca trang web này vi mđích thương mi hoc nhân danh bt k đối tác th ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bng văn bn. Nếu vi phm bt c điều nào trong đây, chúng tôi s hy tài khon ca khách mà không cn báo trước.

Trong sut quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhn email qung cáo t website. Nếu không mun tiếp tc nhn mail, quý khách có th t chi bng cách nhp vào đường link  dưới cùng trong mi email qung cáo.

3. Ý kiến của khách hàng

Quý khách không được phép đăng ti hoc truyền ti bt k tài liu phn lon, đe da, ph báng, bôi nh, tc tĩu, khiêu dâm, xúc phm hoc tài liu trái pháp lut hoc bt k tài liu có th cu thành hoc khuyến khích hành vi được coi là mt hành vi phm ti hình s hoc làm phát sinh trách nhim dân s, hoc vi phm bt k điều lut nào. Chúng tôi s hp tác đầđủ vi bt k cơ quan thc thi pháp lut hoc lnh ca tòa án yêu cu hoc ch đạo chúng tôi tiết l danh tính ca bt c ai đăng tài liu k trên.

Tt c ni dung trang web và ý kiến ca quý khách đều là tài sn ca chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hin bt k thông tin gi mo nào, chúng tôi s khóa tài khon ca quý khách ngay lp tc hoc áp dng các bin pháp khác theo quy định ca pháp lut Vit Nam.

4. Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Khách hàng cHOWMAI.ASIA có th đăng ký mua hàng tHOWMAI.ASIA theo cách dưới dây

4.1 Chn sn phm mun mua.

4.2 Nhp h tên, địa ch, s đin thoi, địa ch Email (hay s điện thoại di động).

4.3 Kim tra ni dung quy định, gii hn về vic hđơđặt hàng, ni dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng, lđặt…

4.4 Kiểm tra đăng ký mua hàng hoặc đồng ý vào xác nhn ca HOWMAI.ASIA.

4.5 La chn phương thc thanh toán và vn chuyn.

 • Email xác nhận tiếp nhận đơđặt hàng được gửi đi từ HOWMAI.ASIA sau khi hoàn tđăng ký.
 • Thay đổi hoc hy b giao dch tHOWMAI.ASIA

5. Phương thức thanh toán

Sn phm mua tHOWMAI.ASIA có th được thanh toán theo các hình thc sau:

Cách 1: Thanh toán trc tiếp (người mua nhn hàng tđịa ch người bán):  

 • Bước 1: Người mua tìm hiu thông tin về sn phm, dch v đượđăng tin  
 • Bước 2: Người mua đến địa ch bán hàng  
 • Bước 3: Người mua thanh toán và nhn hàng.

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tn nơi):

 • Bước 1: Người mua tìm hiu thông tin về sn phm, dch v đượđăng tin;  
 • Bước 2: Người mua xác thđơn hàng (đin thoi, tin nhn, email);  
 • Bước 3: Người bán xác nhn thông tin Người mua;  
 • Bước 4: Người bán chuyn hàng;  
 • Bước 5: Người mua nhn hàng và thanh toán.

Cách 3: Thanh toán online qua th tín dng, chuyn khon

 • Bước 1: Người mua tìm hiu thông tin về sn phm, dch v đượđăng tin;  
 • Bước 2: Người mua xác thđơn hàng (đin thoi, tin nhn, email);  
 • Bước 3: Người bán xác nhn thông tin Người mua;  
 • Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;  
 • Bước 5: Người bán chuyn hàng;  

Bước 6: Người mua nhn hàng.  

Lưu ý HOWMAI.ASIA s không thu thêm bt c khon phí nào liên quan đến phương thc thanh toán ca người s dng. 

6. Thỏa thuận về hủy đơn đặt hàng

Trong mi trường hp, khách hàng đều có quyền chm dt giao dch nếu đã thc hin các bin pháp sau đây:

 1. Thông báo cho HOWMAI.ASIA về vic hy giao dch qua đường dây nóng.
 2. Tr li hàng hoá đã nhn nhưng chưa s dng hoc hưởng bt k li ích nào t hàng hóa đó

7. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin tại HOWMAI.ASIA

Khách hàng có trách nhim cung cp thông tin đầđủ và chính xác khi tham gia giao dch tHOWMAI.ASIA. Trong trường hp khách hàng nhp sai thông tin và gi vào trang TMĐHOWMAI.ASIAHOWMAI.ASIA có quyền t chi thc hin giao dch.

Ngoài ra, trong mi trường hp, khách hàng đều có quyền đơn phương chm dt giao dch nếu đã thc hin các bin pháp sau đây:  

 • Tr li hàng hoá đã nhn nhưng chưa s dng hoc hưởng bt k li ích nào t hàng hóa đó.  
 • Hàng còn nguyên tem, mc, không b dơ bn, hư hng, try xước, có mùi đã qua s dng hođã qua git, ty.  
 • Đăng ký đổi hàng trong vòng 3 ngày k t ngày nhn hàng  

Trong trường hp sai thông tin phát sinh t phía HOWMAI.ASIA màHOWMAI.ASIA có th chng minh đó là li ca h thng hoc t bên th ba (sai giá sn phm, sai xut x, …), HOWMAI.ASIA s đền bù cho khách hàng mt mã gim giá cho các ln mua sm tiếp theo vi mnh giá tùy tng trường hp c th và có quyền không thc hin giao dch b li.

8. Thương hiệu và bản quyền

Các thương hiu, logo và nhãn hiu dch v (gi chung là "Nhãn hiu") cũng như ni dung (bao gm nhưng không gii hn bi thông tin, truyền thông, phn mềm, hình nh, video và âm thanh) (gi chung là "Ni dung") có trên hoc có sn trên Website thuc về HOWMAI, các nhà cung cp ni dung và bên cp phép. Quý khách nên cho rng tt c các nhãn hiu và ni dung trên Website được bo v bi lut bn quyền và quyền s hu trí tu hin hành tr khi có ghi chú khác.

Quý khách không được sao chép, sđổi, chuyn nhượng, phân phi, tái xut bn, ti về, gi hoc truyền ti Nhãn hiu và Ni dung dưới mi hình thc hoc bng bt k phương tin nào bao gm nhưng không gii hn bđin t, sao chép cơ hc hoc ghi âm mà không có s cho phép trước bng văn bn ca chúng tôi. Quý khách đồng ý rng các Nhãn hiu và Ni dung có trên hoc có sn trên Website s không được s dng cho mđích thương mi hoc phân phi thương mi. S dng trái phép các nhãn hiu hoc ni dung có th vi phm lut bn quyền, lut thương hiu, lut bo mt và công khai, và các đạo lut dân s và hình s. Tt c các quyền ca chúng tôi được bo lưu.

9. Quyền pháp lý

Các điều kin, điều khon và ni dung ca trang web này đượđiều chnh bi lut pháp Vit Nam và Tòa án có thm quyền ti Vit Nam s gii quyết bt k tranh chp nào phát sinh t vic s dng trái phép trang web này.

10. Quy định về bảo mật

Trang web ca chúng tôi coi trng vic bo mt thông tin và s dng các bin pháp tt nht bo v thông tin và vic thanh toán ca quý khách. Thông tin ca quý khách trong quá trình thanh toán s được mã hóa để đảm bo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách s thoát khi chế độ an toàn.

Quý khách không được s dng bt k chương trình, công c hay hình thc nào khác để can thip vào h thng hay làm thay đổi cu trúc d liu. Trang web cũng nghiêm cm vic phát tán, truyền bá hay c vũ cho bt k hođộng nào nhm can thip, phá hoi hay xâm nhp vào d liu ca h thng. Cá nhân hay t chc vi phm s b tước b mi quyền li cũng như s b truy t trước pháp lut nếu cn thiết.

Mi thông tin giao dch s được bo mt ngoi tr trong trường hp cơ quan pháp lut yêu cu.

11. Đảm bảo an toàn giao dịch tại HOWMAI.ASIA

Chúng tôi s dng các dch v để bo v thông tin về ni dung mà người bán đăng  sn phm trên HOWMAI.ASIAĐể đảm bo các giao dch được tiến hành thành công, hn chế tđa ri ro có th phát sinh.

12. Giải quyết tranh chấp

Bt k tranh cãi, khiếu ni hoc tranh chp phát sinh t hoc liên quan đến giao dch tHOWMAI.ASIA hoc các Quy định và Điều kin này đều s được gii quyết bng hình thc thương lượng, hòa gii, trng tài và/hoc Tòa án theo Lut bo v Người tiêu dùng Chương 4 về Gii quyết tranh chp gia người tiêu dùng và t chc, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dch v.

13. Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tt c các Điều Khon và Điều Kin này và HĐồng (và tt c nghĩa v phát sinh ngoài hđồng hoc có liên quan) s b chi phi và được hiu theo lut pháp ca Vit Nam. Nếu có tranh chp phát sinh bi các Quy định S dng này, quý khách hàng có quyền gi khiếu ni/khiếu kin lên Tòa án có thm quyền ti Vit Nam để gii quyết.

14. Không đảm bảo

Tt c ni dung trên trang web được cung cp cho quý khách "như" và "có sn" không có bt k đảm bo nào dù là rõ ràng hay ng ý, bao gm nhưng không gii hn bi, ng ý đảm bo kh năng bán được và phù hp cho mt mđích c th, tiêu đề, không vi phm, an ninh hay chính xác. Chúng tôi đặc bit t chi bt k trách nhiđối vi bt k li hoc thiếu sót trong Ni dung. HOWMAI hay bt k bên nào khác liên quan đến vic to ra, sn xut hoc cung cp Website không chu trách nhim về bt k thit hi hoc trng pht trc tiếp, gián tiếp, ngu nhiên phát sinh t vic truy cp, s dng, hoc không có kh năng truy cp, s dng Website ca quý khách.

Bt k ni dung ti về, ti lên hoc thu được thông qua vic s dng Website được thc hin theo quyết định và ri ro ca riêng quý khách. Trách nhiđánh giá tính chính xác, đầđủ và hu ích ca tt c các ý kiến, tư vn, dch v, hàng hóa và các thông tin khác được cung cp thông qua Website hoc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuc về quý khách.

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn hiện tại đang trống。

Chọn Ở đâyTiếp tục mua sắm